• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Kompýuter sowatlylygy

Ýokarda agzalan ugur boýunça okuw maksatnamasy taýýarlananda diňleýjilere kompýuter tehnologiýalarynyň office programmalaryny ösen durmuş talaplaryny kanagatlandyrýän derejedädi maglumatlar tehnologiýalary we ulgamlary ulanmak arkaly bilimleri bermek göz öňüne tutuldy.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Giriş. Maglumatlar.

  Kompýuter. Kompýuter barada düşünje.

  Kompýuter maksatnamasy barada düşünje.

  Kompýuterde işläp başlamak.

  Operasion ulgam.

  Daşky kömekçi gurluşlar.

  Amaly maksatnamalar bilen işlemek.

  Microsoft Office Access

  Power Point maksatnamasy.

  Tekst redaktory bilen işlemek.

  Microsoft Office Word.

  MS Excel.

  Internetde işlemek.

  Maglumat ulgamy.

  Jemleýji synag.

 • Kompýuter grafikasyna giriş

  Obýekt bilen işlemegiň usullary.

  Obýektleriň geometriki görnüşlerini redaktirlemek.

  Reňkler bilen işlemek.

  Anyk takyklaýyş enjamlary.

  Tekstleri taýýarlamak.

  Maketi planlaşdyrmak we döretmek.

  Rastr we wektor şekiller bilen işlemek.

  Taýýar obýekti çap etmek. Işi jemlemek.

 • Giriş

  3D Max

  Adobe Flash

  Cinema 4D

  Jemleýji test

 • Giriş

  Çyzgy

  Obýektler

  Grafiki primitiwler

  Redaktirlemegiň gurallary

  Çyzmagyň usullary we kadalary (nusga: shemanyň çyzgysy)

  Kiçi ekrandaky uly we çylşyrymly şekil (nusga: shemanyň çyzgysy)

  Çyzgy – konstruktor resminamasy (nusga: shemanyň çyzgysy)

  Bloklar (çyzgynyň esasy ýazgysy)

  Çyzgynyň ölçeglerini we görnüşlerini sazlamak

  Çyzgynyň çap edilişi