• turkmen.it.park@mail.ru
 • turkmen.it.park@yandex.ru
 • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Lazer, frezer, kiçi stanoklary we 3D printerler

Okuw maksatnamasy soňraky hünär işi üçin, lazer, frezer, kiçi stanoklarda we 3D printerlerde işlemek başarnyklaryny kemala getirmäge niýetlenýär.

Okadyljak temalaryň atlary

 • Giriş sapagy. Tehniki howpsuzlyk. Tehniki howpsuzlyk kitapçasynda ýazgy etmek.

  Iş ýeriniň enjamlaşdyrylyşy Stantoklaryň toparlanyşy

  Kiçi gabaraly stanoklarda işlemegiň tehniki howpsuzlyk düzgünleri

  Kiçi gabaraly lazer we frezer stanoklary, 3D printerler

  Niýetlenmesi. Tehniki häsiýetnamalary. Gurluş aýratynlyklary

  Şaýyň konturynyň elementleri. Daýanç nokatlarynyň koordinatlarynyň hasaplamasy

  CorelDraw, AutoCAD, ArtCAM, 3D MAX, SketchUP maksatnamalarynda esasy düşünjeler we kesgitlemeler

  Barlaghana işini ýerine ýetirmek boýunça usuly görkezmeler

  Şaýyň 3D modeliniň çyzgysyny ýerine ýetirmek.

  Alnan nazary we amaly bilimleri testleşdirmek

 • Tehniki howpsuzlyk boýunça we kiçi gabaraly lazer we frezer stanoklarynda barlaghana işini ýerine ýetirmek boýunça gözükdiriji

  Lazer stanogynda kesmek üçin CorelDraw we AutoCAD maksatnamalarynda şaýlaryň çyzgysyny döretmek

  Frezer stanogynda kesmek üçin AutoCAD, ArtCAM, 3D MAX, SketchUP maksatnamalarynda şaýlaryň çyzgysyny döretmek

  3D printerde taýýarlamak üçin AutoCAD, ArtCAM, 3D MAX, SketchUP maksatnamalarynda şaýlaryň 3D modelini döretmek

  Dolandyryjy faýly lazer stanogyna ýüklemek, kesiş maksatnamasyny sazlamak

  Dolandyryjy faýly 3D stanogyna ýüklemek, 3D printerde çap etmegiň maksatnamasyny sazlamak

  Dolandyryjy faýly frezer stanogyna ýüklemek, kesiş maksatnamasyny sazlamak

  Lazer stanoklarynda işläp bejermegiň režimleri

  Taslamalaşdyrylan şaýy işläp bejermek

  Frezer stanoklarynda işläp bejermegiň režimleri

  Taslamalaşdyrylan şaýy işläp bejermek

  3D printerlerinde işlemegiň režimleri

  Taslamalaşdyrylan şaýy işläp bejermek