• turkmen.it.park@mail.ru
  • turkmen.it.park@yandex.ru
  • Duş-Anna 9:00 - 21:00

Pudaklarda taslamalary dolandyrmak

Bilşimiz ýaly, islendik guramanyň we kompaniýanyň baş ýörelgesi we öňde goýan maksady bardyr, şeýle ýörelgäniň çäginde ol ýa-da beýleki taslama ýerine ýetirilýär. Pudaklarda taslamany dolandyrmak ilkinji nobatda, öňde goýlan maksada ýetmek üçin guraldyr. Başgaça aýdanyňda, taslamany netijeli dolandyrmak, munuň özi diňe bir taslamany akylly dolandyrmaklyk bolman, eýsem öňde goýlan maksada ýetmek üçin peýdalanyp boljak gurallaryň toplumyny dolandyrmakdyr.

Okadyljak temalaryň atlary